Waterbehandeling

__________

Een goede waterkwaliteit hangt af van meerdere factoren. Ook al wordt zwembadwater gefilterd, bijkomende desinfectie is noodzakelijk om wieren en micro-organismen geen kans te geven. 

_________

Hardheid van het water

De hardheid van het water wordt bepaald door de hoeveelheid kalk die erin zit.

Hoe harder het water, hoe meer kalkaanslag er komt op de wanden, de filterinstallatie, enz.

Te zacht water is een zeer gunstige omgeving voor micro-organismen en zal ondanks intensieve filtering en een correct pH- en chloorgehalte wazig blijven.

Het is dus belangrijk dat je de hardheid van je water op peil houdt.

Alkaliniteit

De alkaliniteit drukt de hoeveelheid opgeloste mineralen in je zwembadwater uit. Is de alkaliniteit hoog genoeg, dan zal de pH-waarde van je zwembadwater minder hevig reageren op invloeden van buitenaf (toevoegen van chloor, zwemmen, regenwater, stof, blaren,...)

Bij een te lage waarde zal het water enorm reageren op kleine externe invloeden en moeilijk af te stellen zijn.

Is de waarde te hoog zal de pH-waarde moeilijk aan te passen zijn, en zal er meer product nodig zijn om een correcte waarde te bereiken.

pH-waarde

Een goede pH-waarde ligt altijd tussen de 7,0 en 7,6.

Is de waarde te hoog dan vergroot de kans op irritatie van de ogen en de huid. De choor zal niet optimaal reageren op micro-organismen en het water zelf wordt troebel. Tevens krijgt kalk de kans om zich af te zetten op de wanden aan de waterlijn en de afdekking. 

Is de waarde te laag, dan loopt u het risico dat dichtingen, de liner en kunststof- en metalen onderdelen beschadigd raken.

Chloor

Chloor is een zeer goed ontsmettingsmiddel, het dood micro-organismen en zorgt ervoor dat uw water helder blijft. Toch is een juiste dosering essentieel. Een te hoog chloorgehalte veroorzaakt immers irritatie van de ogen en de huid.

Bij een veel te hoog chloorgehalte kunnen zelfs kunststoffen worden aangetast en binnenbekledingen verkleuren.

Omdat de pH rechtstreeks invloed heeft op de gemeten chloorwaarde raden wij aan pas chloor toe te voegen als de pH-waarde op peil is.


Ontdek hieronder de verschillende manieren
om je water zuiver te houden

Chloor 

De klassieke manier om je water zuiver te houden is met chloor. Vroeger moest je dan een waterstaal testen om te zien welke producten je moest bijvoegen. Tegenwoordig kan dit veel eenvoudiger!

De moderne installaties meten automatisch de pH- en Redox waarden van het water en voegen via doseerpompjes stapgewijs producten aan het water toe tot de gewenste waarden bereikt zijn. De tijd die u daarmee uitspaart, is extra tijd om te genieten van uw bad.

Een correct afgesteld systeem zal ook veel nauwkeuriger meten en doseren dan manueel mogenlijk zou zijn.

Er zijn intussen ook heel wat alternatieven voor chloor op de markt. Zij vervangen chloor niet volledig maar verminderen het gebruik ervan. Dat is een goede zaak voor mensen die gevoelig reageren op chloor.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Zoutelectrolyse  

Een zoutelectrolyse is een zelfstandig desinfectiesysteem.

Hierbij ontbindt een electrolysecel zout in het water om een minimale hoeveelheid chloor te produceren.

Omdat de chloor in de leidingen zelf gegenereerd wordt kan de aanwezige hoeveelheid chloor in het water op een zeer lage waarde gehouden worden. Er is dus geen chloorgeur of irritatie aan de huid en ogen.

Door onze geplaatste systemen beschikken over een automatische pH-regeling. Zo hoeft u enkel maandelijks het zoutgehalte te controleren.

  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

UV-sterilisatie

Een UV-sterilisatiesysteem is een toevoeging op een klassieke dosering en desinfecteert het zwembadwater op een krachtige en ecologische wijze.

De bacteriën en andere, levende cellen die zich in het water bevinden, worden in de bestralingskamer gedood of kunnen zich niet meer voortplanten.

De aanwezige gebonden chloor in het water wordt ontbonden. Dit zorgt voor een tot 50% lager verbruik.

De leefduur van een lamp bedraagt ongeveer 9000 uren en wordt aangegeven op de voeding van de lamp. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Ionisatie

Een ander alternatief voor chloor is ionisatie. De ionisator maakt koperionen vrij die ervoor zorgen dat de algendeeltjes door de filter verwijderd kunnen worden.

Ook bij ionisatie blijft het gebruik van chloor noodzakelijk maar het verbruik vermindert met zo’n 40%.

Opgelet: voor mensen met blond haar is dit niet meteen de ideale manier van waterbehandeling. Te veel koperionen in het water kan ervoor zorgen dat blond haar groen uitslaat.


Op zoek naar een passende desinfectie.

-Op nieuwe en bestaande installaties-